Διεξαγωγή Πανελλήνιας Έρευνας στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (έρευνα ESPAD 2019)

Το Κέντρο Πρόληψης Των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) διεξήγαγε μέσα στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2019 την Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (έρευνα ESPAD 2019). Η έρευνα έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Για την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο 6 σχολεία και 18 τμήματα. Η έρευνα υλοποιείται στη χώρα μας κάθε 4 χρόνια και συμμετέχουν συνολικά σε αυτήν 35 χώρες της Ευρώπης. Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου  και διερευνά την ψυχοκοινωνική τους υγεία, δίνοντας έμφαση στις εξαρτητικές συμπεριφορές των εφήβων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της έρευνας τα στελέχη πρόληψης χορήγησαν τα σχετικά ερωτηματολόγια στους μαθητές κάθε τμήματος. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Στην έρευνα συμμετείχαν ταυτόχρονα 371 Λύκεια από τη χώρα μας. Τα στοιχεία από τις απαντήσεις όλων των μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, αλλά και όλης της χώρας θα ανακοινωθούν με τη μορφή στατιστικών στοιχείων σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις διευθύνσεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους.