Ολοκλήρωση του βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης «Ομαδομαζέματα-Θαλασσομαντέματα» στο Κιλκίς

Υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» στο Κιλκίς το βιωματικό εργαστήρι για τους εκπαιδευτικούς Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης στο υλικό «Ομαδομαζέματα-Θαλασσομαντέματα». Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Δωδεκανήσου (Ρόδος) «Δίοδος», για μαθητές Ε΄, ΣΤ τάξης και Α΄ Γυμνασίου, που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στα σχολεία από το 2015-2016.  Στο Κιλκίς ήταν η πρώτη φορά που υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο εργαστήρι, στο οποίο συμμετείχαν 8 εκπαιδευτικοί από τα σχολεία του Δήμου Κιλκίς. Στόχο είχε να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με  το υλικό, ώστε να μπορέσουν να το εφαρμόσουν στις τάξεις τους με τους μαθητές. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το υλικό ήταν θετική και αυτό φάνηκε από την πρόθεση τους να το εφαρμόσουν όλοι στην τάξη τους. Συγκεκριμένα, μας είπαν: «πήρα ιδέες», «μου άρεσε πάρα πολύ», «ένιωσα χαρά κι ενθουσιασμό», «ήρθα αρχικά με επιφύλαξη και φεύγω ικανοποιημένη», «ένιωσα χαρά που συμμετείχα σε ένα ομαδικό παιχνίδι», «επικοινωνία», «ψυχαγωγία, συνεργασία, γνώση».