Ολοκλήρωση του βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας με τίτλο: «Το σχολείο που ονειρεύομαι: παρεμβάσεις πρόληψης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο»

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» στο Κιλκίς το βιωματικό εργαστήρι για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας με τίτλο «Το σχολείο που ονειρεύομαι: παρεμβάσεις πρόληψης στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο». Είχε διάρκεια 15 ώρες και συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί. Στόχοι του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες: α) να γνωρίσουν τη Συστημική Προσέγγιση της Καταξιωτικής Διερεύνησης και να εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τις τεχνικές της, β) να εκπαιδευτούν σε δομημένα υλικά που θα τα εφαρμόσουν στις τάξεις τους και γ) να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των υλικών αυτών. Το σχολείο που ονειρεύομαι: παρεμβάσεις πρόληψης στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας (KEE) του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και τα στελέχη πρόληψης διάφορων Κέντρων Πρόληψης και εφαρμόζεται πιλοτικά για πρώτη φορά φέτος πανελλαδικά.  Το ΚΕΕ είναι ένας από τους επίσημα αναγνωρισμένους φορείς για την επιστημονική εκπαίδευση και εποπτεία των Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς από διάφορα σχολεία του Δήμου Κιλκίς συμμετέχει στην αξιολόγηση των δυο από τα τρία εκπαιδευτικά υλικά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Το πρώτο είναι: «Ταξίδι στο όνειρο…» (για μαθητές Α΄-Β΄ τάξης) και το δεύτερο «Οι ονειρο-κατακτητές εν δράσει…» (για μαθητές Γ΄-Δ΄-Ε΄ τάξης). Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 14 εκπαιδευτικοί (εφτά που θα εφαρμόσουν τα υλικά και εφτά που αποτελούν ομάδα ελέγχου). Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι Ιανουάριος-Μάιος 2020. Τα υλικά αυτά βασίζονται στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, έχουν  λάβει έγκριση του ΥΠΑΙΘ (Αρ. Πρ. Φ.2.1./ΠΜ/177137/Δ7, γνωμοδότηση ΙΕΠ αρ. 38/19-09-2019) και εστιάζουν σε διαφορετικές θεματικές που είναι σημαντικές στην πρόληψη των εξαρτήσεων (όπως επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, συνεργασία, συναισθήματα, διαφορετικότητα) και έχουν στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και τη δημιουργία κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.