Οι κύκλοι της ικανότητας, των αξιών και της ατομικής ευθύνης

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ΝΗΡΕΑΣ συμμετείχε στο διήμερο σεμινάριο που διοργανώθηκε από τους σχολικούς συβούλους 1ης και 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κιλκίς με τίτλο: «Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής (ΖΕΠ)». Στο σεμινάριο το Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ υλοποίησε την Πέμπτη 15/11/2017 δίωρο εργαστήρι, χρησιμοποιώντας τη βιωματική δραστηριότητα «Οι κύκλοι της ικανότητας, των αξιών και της ατομικής ευθύνης», που στόχο είχε να εντοπίσει -ατομικά ο κάθε εκπαιδευτικός- τις γνώσεις, δεξιότητες κι ικανότητες που ήδη έχει, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις αξιοποιήσει στην εκπαίδευση των προσφύγων. Επίσης, στους εκπαιδευτικούς δόθηκε σχετικό υλικό με δραστηριότητες και βιβλιογραφία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Συμμετείχαν εφτά εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δήλωσαν ότι τους άρεσε το βιωματικό παιχνίδι και θα ήθελαν να συμμετέχουν στο μέλλον σε ένα εργαστήρι μεγαλύτερης διάρκειας. Το συντονισμό είχε η κα Μαρία Χατζηγεωργιάδου, ψυχολόγος, στέλεχος πρόληψης.