Ολοκλήρωση βιωματικού εργαστηρίου στους μαθητές του ΣΤ1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου με τίτλο: «Γυμνάσιο ερχόμαστε!» και θέμα την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο στα πλαίσια του προγράμματος των ομότιμων

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 το βιωματικό εργαστήριο, διάρκειας 12 ωρών, με θέμα τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, στο τμήμα ΣΤ1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς. Στο εργαστήριο οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις δεξιότητες της επικοινωνίας και της συνεργασίας, να εμπλακούν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ομαδικότητας μέσα στην τάξη, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να μοιραστούν απόψεις και συναισθήματα και να εκπαιδευτούν στις αρχές, στη φιλοσοφία και στη μεθοδολογία του προγράμματος των ομότιμων. Το εργαστήριο αυτό αποτελεί την έναρξη του φετινού προγράμματος στο συγκεκριμένο τμήμα με θέμα τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων, το οποίο θα υλοποιηθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά.