Σχετικά με τις ώρες υλοποίησης του εργαστηρίου «Το σπίτι των παιδιών»

Ύστερα από τις δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων σας ενημερώνουμε ότι το βιωματικό εργαστήρι «Το σπίτι των παιδιών» για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί τις ώρες 17:00-20:00 στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Βυζαντίου 10 στο Κιλκίς στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2017. Όσοι δεν θα έρθουν, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail.