Ολοκλήρωση των βιωματικών εργαστηρίων στους μαθητές Ε΄ τάξης του 3ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς με θέμα: «Η πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς-πρόγραμμα βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων»

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με το 3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς για 4η συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί πρόγραμμα για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς- βασισμένο στη φιλοσοφία των ομότιμων. Η παρέμβαση απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ τάξης, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Βασικός στόχος της είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη πρόληψης) να παρατηρήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την επιθετικότητα, να ευαισθητοποιηθούν, να εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήματα, να αναλογιστούν τη δική τους συμπεριφορά και τις συνέπειες των επιλογών τους. Απώτερος στόχος είναι να αναλάβουν δράσεις που θα προλαμβάνουν φαινόμενα βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς. Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της στηρίζεται στο μοντέλο των ομοτίμων, που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των συμμαθητών τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη πρόληψης έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Βασικές αρχές του μοντέλου είναι η αυτονομία, η συναπόφαση, η συνεργασία, η συμμετοχή και η ισοτιμία. Στα πλαίσια εφαρμογής της παρέμβασης, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν τα βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές των δυο τμημάτων της Ε΄ τάξης του 3ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς. Στόχος των εργαστηρίων ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές και να κατανοήσουν το μοντέλο της εκπαίδευσης των ομοτίμων (φιλοσοφία και αρχές των ομοτίμων, ρόλος των συντονιστών-μαθητών, των εκπαιδευτικών και των στελεχών πρόληψης), να συζητήσουν για την έννοια της πρόληψης της επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολείο, να εξοικειωθούν με το υλικό (σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ, αποτελείται από 8 θεματικές ενότητες και δίνεται στους μαθητές μετά την βιωματική τους εκπαίδευση, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εφαρμογή του προγράμματος) και τέλος, να εξασκηθούν σε τεχνικές συντονισμού μιας βιωματικής ομάδας. Τα εργαστήρια  βασίζονται στο βιωματικό τρόπο μάθησης μέσω μεθόδων αλληλεπίδρασης (παιχνίδια ρόλων, δουλειά σε ομάδες) και εστιάζουν σε δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση, την έκφραση απόψεων και συναισθημάτων, την κριτική σκέψη και την επίλυση συγκρούσεων. Το συντονισμό είχαν τα στελέχη πρόληψης μαζί με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Συμμετείχαν συνολικά 68 μαθητές, 4 εκπαιδευτικοί και 2 στελέχη πρόληψης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βιωματικών εργαστηρίων καθορίστηκαν οι μαθητές-συντονιστές,  χωρίστηκαν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και καθορίστηκε η σειρά παρουσίασης τους. Έτσι, τώρα ξεκινά η εφαρμογή του υλικού από τους συντονιστές-μαθητές στους συμμαθητές τους, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών πρόληψης. Η παρέμβαση θα ολοκληρωθεί προς το τέλος της σχολικής χρονιάς με την υλοποίηση μιας δράσης στο σχολείο με θέμα την πρόληψη της επιθετικότητας. Όπως πάντα, στο τέλος του εργαστηρίου ζητήσαμε από τους μαθητές να το αξιολογήσουν και παρακάτω αναφέρουμε μερικές από τις δηλώσεις τους: «μέσα στην ομάδα ένιωσα όμορφα, χαρούμενα», «κάτι που μου έκανε εντύπωση ήταν η ομαδικότητα όλων και το πώς συνεργαστήκαμε μεταξύ μας, «έμαθα επιτέλους  τι θα πει ομότιμος και ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά της εκπαίδευσης ομοτίμων», «μέσα από αυτές τις συναντήσεις μπόρεσα να δω τα σφάλματά μου και  να βελτιώσω κάποιες συμπεριφορές μου», «ένιωσα όμορφα όταν έκανα ένα κολάζ για τον εαυτό μου».