Σχετικά με τις ώρες υλοποίησης του εργαστηρίου «Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες»

Ύστερα από τις δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων σας ενημερώνουμε ότι το βιωματικό εργαστήρι «Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες» για νηπιαγωγούς θα υλοποιηθεί τις ώρες 17:00-20:00 στο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου Αξιούπολης στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2018. Όσοι δεν θα έρθουν, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail.