Εκπαιδευτικοί

Στο Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιούμε βιωματικά εργαστήρια για νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές. Συνεργάτες μας στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών και νέων είναι οι εκπαιδευτικοί, που αποτελούν πρόσωπο αναφοράς για τους μαθητές, με τους οποίους έρχονται σε άμεση επαφή και μπορούν να συζητήσουν μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Το σχολείο αποτελεί το δεύτερο χρονικά σημαντικό κοινωνικοποιητικό περιβάλλον του παιδιού. Με τον εντατικότερο τρόπο ζωής ο καθοριστικός εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας της οικογένειας συρρικνώνεται και το σχολείο μέσω των εκπαιδευτικών καλείται να αναλάβει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας για την ανάπτυξη του παιδιού. Η διευρυμένη λειτουργία του σχολείου έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ρόλο του δασκάλου. Ο δάσκαλος αποτελεί για το παιδί ένα πρόσωπο αναφοράς. Η σχέση μαθητή και δασκάλου εντάσσεται και ολοκληρώνεται μέσα σε μια ομάδα, την τάξη. Ο δάσκαλος σχετίζεται με τον κάθε μαθητή χωριστά αλλά και με την τάξη σαν σύνολο. Παράλληλα, οι κοινωνικές αλλαγές και συνθήκες (διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα, αύξηση της επιθετικότητας και της σχολικής βίας) καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για καλλιέργεια της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και των φιλικών σχέσεων μέσα στο σχολείο, μέσα από την ενίσχυση και διαμόρφωση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το ρόλο και τις δυσκολίες το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδιάζει την οργάνωση και υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων για δασκάλους και νηπιαγωγούς δίνοντας βάρος κυρίως στην υποστήριξη τους αφενός ως προς τις ανάγκες και τις δυσκολίες που καλούνται να διαχειριστούν μέσα στο σχολείο και αφετέρου ως προς το ρόλο που μπορούν να έχουν στην προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο. Στις εκπαιδεύσεις αυτές- στις οποίες εφαρμόζονται αρχές και μέθοδοι της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης- ενσωματώνονται υλικά προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και πρόληψης των εξαρτήσεων, καθώς επίσης και μια ποικιλία από άλλα εκπαιδευτικά υλικά και παραμύθια.
* Βιωματικά εργαστήρια σε υλικά πρόληψης και αγωγής υγείας
«Ο Κήπος με τις 11 Γάτες»
Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και δίνει τη δυνατότητα να συζητηθούν μέσα στην τάξη θέματα που αφορούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Πρόκειται για ένα παραμύθι που περιλαμβάνει 12 εικονογραφημένες ιστορίες, απλό στην κατανόησή του και κάνει μια μεταφορά της ανθρώπινης κοινωνίας σε μια μικρή κοινωνία γατών. Στον κήπο μιας αυλής ζουν 11 γάτες μικρές και μεγάλες, που η κάθε μια έχει το δικό της χαρακτήρα. Στα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινής τους ζωής η καθεμιά αντιδρά με το δικό της τρόπο. Στις 12 συμβολικές ιστορίες του παραμυθιού δεν υπάρχει καλό ή κακό τέλος ούτε προσφέρονται λύσεις. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αποφασίσουν ποια θα είναι κάθε φορά η κατάληξη των ηρώων. Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους και έχει διάρκεια 12 ώρες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο υλικό θα συμβάλει στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών και στην ενίσχυση των παραγόντων προστασίας.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Μάρτιος 2008, Κιλκίς, 6 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2011, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες

«Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού»
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης των αγγλικών οργανισμών TACADE (The Advisory of Alcohol and Drug Education)και Re-Solv (The Society for the Prevention of Solvent and Volatile Substance Abuse). Η μετάφραση και προσαρμογή του στα ελληνικά έγινε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) το 1998. Στόχο έχει μέσα από την εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες κοινωνικές και συναισθηματικές να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής και να προστατεύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες: «Εγώ και το Σχολείο μου», «Εγώ-ένας ξεχωριστός άνθρωπος», «Ένας από τους πολλούς», «Συναισθήματα και αισθήματα», «Μαθαίνω καινούριες δεξιότητες», «Αντιμετωπίζω προκλήσεις» και «Προσέχω τον εαυτό μου». Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους κι έχει διάρκεια 12 ώρες.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Οκτώβριος 2003, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2003, Δήμος Παιονίας, 8 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2004, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος 2005, Κιλκίς, 17 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2012, Κιλκίς, 16 συμμετέχοντες

«Παιχνίδια Παιδιών»
Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης που απευθύνεται σε παιδιά 7-9 χρονών. Βασίζεται στην έννοια της σύγκρουσης και της επιλογής μέσα από την αναγνώριση, την οριοθέτηση και τέλος τη λύση των συγκρούσεων. Η θεματολογία που περιλαμβάνει είναι η διαπροσωπική σύγκρουση, συναισθηματική σύγκρουση και σύγκρουση αντιλήψεων. Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε δασκάλους κι έχει διάρκεια 12 ώρες.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • 7 & 8 Δεκεμβρίου 2006, Κιλκίς, 19 συμμετέχοντες
 • 14 & 15 Δεκεμβρίου 2006, Κιλκίς, 19 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2007, Δήμος Παιονίας, 18 συμμετέχοντες

«Το Σπίτι των Παιδιών»
Πρόκειται για ένα υλικό πρόληψης που στοχεύει στην αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας στο σχολείο. Το πρόβλημα της επιθετικότητας στα σχολεία απασχολεί ολοένα περισσότερους εκπαιδευτικούς. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση του προβλήματος και η πρόληψή του μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος στις τάξεις. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα φανταστικό πλαίσιο («το σπίτι των παιδιών»), μέσα στο οποίο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα και να επεξεργαστούν θέματα της καθημερινότητας τους σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης κι ασφάλειας. Το βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους κι έχει διάρκεια 12 ώρες.

 • 18-19 Νοεμβρίου 2008, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες
 • 20-21 Νοεμβρίου 2008, Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2009, Γουμένισσα, 21 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2010, Κιλκίς, 14 συμμετέχοντες

«Την Εξάρτηση Γνωρίζω… Το Τσιγάρο Δεν Αρχίζω»
Είναι ένα υλικό που στοχεύει στην πρόληψη του καπνίσματος. Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού. Σχεδιάστηκε από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» και βασίστηκε σε μια δράση του ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου με τίτλο «Την εξάρτηση γνωρίζω στη ζωή μου δεν καπνίζω». Ως μέσο πρόληψης χρησιμοποιείται η έννοια της εξάρτησης από το τσιγάρο. Οι μαθητές στο τέλος υπογράφουν ένα προσωπικό συμβόλαιο, όπου υπόσχονται ότι δεν θα καπνίσουν ποτέ. Περιλαμβάνει 7 ενότητες: Γνωριμία με την ομάδα μας, Οι όροι του παιχνιδιού, Τί ξέρω για το τσιγάρο, Μαθαίνοντας για την εξάρτηση, Κάνοντας τη δική μας έρευνα για το κάπνισμα, Τί πιστεύω για το κάπνισμα, Δίνοντας υπόσχεση στον εαυτό μου. Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται σε δασκάλους κι έχει διάρκεια 12 ώρες και στόχο έχει τη γνωριμία με το υλικό και την φιλοσοφία πρόληψης που αυτό ακολουθεί και την εξοικείωση τους με τη μεθοδολογία που προτείνεται για την αξιοποίηση του υλικού. Δίνεται έμφαση στην ενεργητική, βιωματική μάθηση, ενώ εφαρμόζονται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, συζήτηση. Παρέχεται στήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς στο διάστημα που εφαρμόζουν το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα διοργανώνονται βιωματικά εργαστήρια για τους γονείς των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Οκτώβριος 2008-Μάιος 2009, 8ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς
 • Ιανουάριος-Μάιος 2010, 8ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς
 • Φεβρουάριος-Μάιος 2012, 2ο Δημοτικό σχολείο Πολυκάστρου
 • Μάρτιος-Μάιος 2012, 8ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς

* Βιωματικά εργαστήρια σε γενικότερα θέματα
«Η Πρόληψη στα Σχολεία»
Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης διάρκειας 20 ωρών για νηπιαγωγούς και δασκάλους που διαπραγματεύεται τα εξής θέματα: Φιλοσοφία της πρόληψης, το σχολείο που ενδιαφέρεται για την πρόληψη, ο ρόλος του εκπαιδευτικού: προβλήματα και ανάγκες, επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση, το άγχος και η διαχείρισή του, τρόποι εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης στο σχολείο, συνεργασία με γονείς.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Νοέμβριος 2007, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες.

* Εποπτεία και υποστήριξη εκπαιδευτικών στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας

 • «Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις» Μάρτιος 2003, Κιλκίς, 17 συμμετέχοντες
 • «Δεν είσαι μόνος εδώ», 2006, Κιλκίς
 • «Φίλε μου καλέ και αγαπημένε», Μάρτιος 2008, Κιλκίς

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οι καθηγητές εκτός από το διδακτικό ρόλο τους καλούνται να αναλάβουν και το ρόλο του παιδαγωγού / εμψυχωτή, όπου ο παιδαγωγός δεν είναι μόνο φορέας γνώσης (ανταλλαγή γνωστικών πληροφοριών), αλλά και φορέας μιας ολόκληρης κοινωνικής συμπεριφοράς – ενήλικος υποστηρικτής. Οι μαθητές διανύουν την κρίσιμη περίοδο της εφηβείας, με αποτέλεσμα ο ρόλος των καθηγητών να είναι πολυσύνθετος. Κατά τη διάρκεια της επαφής τους με τους μαθητές οι εκπαιδευτικοί διαπραγματεύονται βασικές έννοιες, όπως ωριμότητα και υπευθυνότητα, αυτοσεβασμός και αυτοεκτίμηση, σε μια κοινωνία, που συνεχώς εξελίσσεται και ψάχνει να αντιπροτείνει νέα οράματα, έχοντας να αντιμετωπίσουν την έντονη αμφισβήτηση, που χαρακτηρίζει τους έφηβους όχι μόνο πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά πολλές φορές στο σύνολο της συμπεριφοράς τους και τελικά την ίδια τους την ύπαρξη. Ο πολυσύνθετος ρόλος του καθηγητή – ενήλικος υποστηρικτής – πρόσωπο αναφοράς – παιδαγωγός – πρότυπο προς μίμηση – εμψυχωτής – δεν υποστηρίζεται επαρκώς σε σχέση με την εκπαίδευση που έχουν λάβει και σε σχέση με την καθημερινότητα που τους φορτώνει με ρόλους, που δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει και υλοποιεί βιωματικά σεμινάρια για καθηγητές, όπου δίνεται έμφαση στην υποστήριξη τους αφενός ως προς τις ανάγκες και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον ρόλο τους μέσα στο σχολείο και αφετέρου ως προς το ρόλο που μπορούν να έχουν στην προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο. Στις εκπαιδεύσεις αυτές – στις οποίες εφαρμόζονται αρχές και μέθοδοι της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης- ενσωματώνονται υλικά προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και πρόληψης των εξαρτήσεων, καθώς επίσης και μια ποικιλία από άλλα εκπαιδευτικά υλικά.

* Βιωματικά εργαστήρια σε υλικά πρόληψης και αγωγής υγείας
«Στηρίζομαι στα Πόδια μου»
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιδιώκει την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αναπτύσσοντας τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της υγείας τους και της ζωής τους και πιο συγκεκριμένα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αποφασίζουν συνειδητά και υπεύθυνα για το θέμα της χρήσης ουσιών είτε νόμιμων είτε παράνομων. Περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες: Ταυτότητα και Αυτοεκτίμηση, Κατανόηση των επιρροών, Αυτοπεποίθηση και Αποφασιστικότητα, Συναισθήματα και Λήψη αποφάσεων. Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν διάρκεια 12 ώρες, απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στόχο έχουν τη γνωριμία με το υλικό και την φιλοσοφία πρόληψης που αυτό ακολουθεί και την εξοικείωση τους με τη μεθοδολογία που προτείνεται για την αξιοποίηση του υλικού. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων, ενώ δίνεται έμφαση στην ενεργητική, βιωματική μάθηση. Παρέχεται στήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς στο διάστημα που εφαρμόζουν το πρόγραμμα με τους μαθητές.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Απρίλιος 2004, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες
 • Απρίλιος 2005, Κιλκίς, 8 συμμετέχοντες
 • Ιούνιος 2007, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες

«Ξέρω τι Ζητάω»
Πρόκειται για ένα σχολικό πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών που απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12-14 ετών. Σχεδιάστηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών Eu-Dap που πραγματοποιήθηκε σε 7 ευρωπαϊκές χώρες και έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από την Ελλάδα συμμετείχε το Κ.Π. “ΠΥΞΙΔΑ” Δ. Συκεών. Περιλαμβάνει 12 ενότητες και στοχεύει στη διερεύνηση των αιτιών της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ, τσιγάρο, ναρκωτικά), στην παροχή πληροφοριών για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της χρήσης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στην έκφραση των συναισθημάτων, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας βαθμίδας προκειμένου να εφαρμόσουν το «Ξέρω τι Ζητάω» στα σχολεία. Το εργαστήρι έχει διάρκεια 12 ώρες και περιλαμβάνει παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, εξοικείωση με το υλικό, εκπαίδευση στη χρήση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και σε δεξιότητες για τον συντονισμό ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Ιούνιος 2008, Κιλκίς, 19 συμμετέχοντες
 • Ιούνιος 2010, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες

«Πρόγραμμα πρόληψης των εξαρτήσεων βασισμένο στη φιλοσοφία των ομοτίμων (Peer group education)»
Σκοπός του προγράμματος είναι τόσο η διερεύνηση των απόψεων των νέων για ριψοκίνδυνες καταστάσεις (π.χ. ο πειραματισμός με τη χρήση ουσιών) όσο και για τις βασικές αρχές της πρόληψης των εξαρτήσεων. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στο μοντέλο μίμησης και επιρροής συνομηλίκων. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανταλλαγή απόψεων για θέματα που σχετίζονται με τις αιτίες των εξαρτήσεων, η ανάδειξη των παραγόντων που προστατεύουν από εξαρτητικές συμπεριφορές, η ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας για την έκφραση των συναισθημάτων και η ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων ψυχαγωγίας των νέων. Η μεθοδολογία του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να αξιοποιηθεί στα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Βασικές αρχές του προγράμματος είναι η αυτονομία, η συναπόφαση, η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων. Στο εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την συγκεκριμένη μεθοδολογία και να εκπαιδευτούν στη φιλοσοφία του προγράμματος.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Οκτώβριος 2012, Κιλκίς, 6 συμμετέχοντες

* Βιωματικά εργαστήρια σε γενικότερα θέματα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας και Πρόληψης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Στόχος του εργαστηρίου είναι να επεξεργαστούν οι εκπαιδευτικοί θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης, καθώς και τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και να συζητήσουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία, τη δυναμική και το συντονισμό των ομάδων. Το εργαστήρι έχει διάρκεια 12 ώρες και περιλαμβάνει παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, εκπαίδευση στη χρήση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και σε δεξιότητες για τον συντονισμό ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων.

 • Οκτώβριος 2010, Κιλκίς, 11 συμμετέχοντες

«Εκπαιδευτικός: Διαστάσεις και Προκλήσεις του Ρόλου του»
Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους. Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται θέματα όπως δυσκολίες, ανάγκες και περιορισμούς του ρόλου τους, η βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς των μαθητών, οι τρέχουσες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των εφήβων, ο ρόλος τους στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στο σχολείο και εκπαίδευση σε υλικά πρόληψης. Το εργαστήριο έχει διάρκεια 17 ώρες και περιλαμβάνει βιωματική ανάδυση και επεξεργασία των θεμάτων, δίνοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την βιωματική μέθοδο, να μοιραστούν εμπειρίες και να προβληματιστούν σχετικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο και την στάση τους σε θέματα που προκύπτουν μέσα στο σχολείο. Επίσης περιλαμβάνει εκπαίδευση στο υλικό πρόληψης: «Συζητήσεις εφήβων» με στόχο την ανάληψη και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσα στο σχολείο.

 • Ιούνιος 2011, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες

*Βραχείες Παρεμβάσεις σε σχολεία
«Πρόληψη Καπνίσματος»

 • Ιούνιος 2008, Κιλκίς, 13 συμμετέχοντες. Τρίωρη εκπαίδευση
 • Ιούνιος 2008, Γουμένισσα, 11 συμμετέχοντες. Τρίωρη εκπαίδευση
 • Οκτώβριος 2008, Γυμνάσιο Βαπτιστή, 7 συμμετέχοντες. Δίωρη εκπαίδευση
 • Οκτώβριος 2008, Γυμνάσιο Ν. Αγιονερίου,10 συμμετέχοντες. Δίωρη εκπαίδευση
 • Φεβρουάριος 2009, Γυμνάσιο Ν. Γυναικοκάστρου,7 συμμετέχοντες. Δίωρη εκπαίδευση

«Πρόληψη Βίας και Επιθετικότητας στο Σχολείο»,
«Ο Συναισθηματικός Κόσμος του Εφήβου»,
«Επικοινωνία Εφήβων-Εκπαιδευτικών-Γονέων» και
«Η Αυτοεκτίμηση: Μάθε Να Αγαπάς τον Εαυτό Σου»
Πρόκειται για κύκλο βιωματικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα σχολεία του νομού (Καμπάνη, Κιλκίς, Πολύκαστρο) το διάστημα 2009-2010
«Φτιάχνοντας ένα Σχολείο χωρίς Επιθετικότητα»

 • Ιούνιος 2009, Αξιούπολη, 16 συμμετέχοντες. Τετράωρη εκπαίδευση
 • Ιούνιος 2009, Κιλκίς, 24 συμμετέχοντες. Τετράωρη εκπαίδευση

«Επενδύω στη Συναισθηματική/Ψυχική Υγεία: Αναγνωρίζοντας και Ενισχύοντας τις Δεξιότητές μου»

 • Μάιος 2010, 2ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Κιλκίς, 35 καθηγητές. Τετράωρη εκπαίδευση

«Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης στο Σχολείο»

 • Νοέμβριος 2010, 2ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Κιλκίς, 35 καθηγητές. Τετράωρη εκπαίδευση

«Ζωή με το διαδίκτυο ή ζωή μέσα στο διαδίκτυο;»

 • Απρίλιος 2011, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες. Δίωρη εκπαίδευση

* Εποπτεία και υποστήριξη εκπαιδευτικών στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας
«Στηρίζομαι στα πόδια μου»

 • Νοέμβριος 2007, Κιλκίς, 12 συμμετέχοντες

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
«Προάγοντας την Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία στο Σχολείο»
Βιωματικό σεμινάριο, 15 ωρών που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φύση του συγκεκριμένου μαθήματος παρέχει την δυνατότητα διαμόρφωσης πιο στενών σχέσεων με τους μαθητές αλλά και εκπαίδευσης των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, αποδοχή της διαφορετικότητας, επικοινωνία, έκφραση συναισθημάτων, διαχείριση συγκρούσεων, κ.α.). Οι δεξιότητες αυτές ενδυναμώνουν την προσωπικότητα των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να συνυπάρχουν αρμονικά και να σχετίζονται με τους άλλους, να φροντίζουν τον εαυτό τους και να υιοθετούν υγιείς στάσεις ζωής. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με ποικίλα υλικά πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, υποστηρίζοντας τους στην ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσα στα σχολεία τους.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Νοέμβριος 2011, Κιλκίς, 7 συμμετέχοντες

«Ο Εκπαιδευτικός: εαυτός – ρόλος»
Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 10 ωρών. Στόχος του εργαστηρίου είναι ο εκπαιδευτικός μέσα από μια βιωματική διεργασία να ανακαλύψει και να εξοικειωθεί με πτυχές του εαυτού του, οι οποίες πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με το ρόλο του, διευκολύνοντας έτσι το εκπαιδευτικό του έργο. Επιμέρους στόχοι του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν αφενός στις διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού και του εαυτού και αφετέρου στις προσδοκίες και στις ανάγκες που προκύπτουν από τον ρόλο και τον εαυτό.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Νοέμβριος 2012, Κιλκίς, 21 συμμετέχοντες