Ευρεία Κοινότητα

Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι δομές που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν με μεγάλη απήχηση την τελευταία δεκαπενταετία, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα της οικογένειας με την απουσία της γιαγιάς και του παππού στην ανατροφή των παιδιών. Στο μεγάλωμα και την κοινωνικοποίηση των παιδιών πλέον συμμετέχουν και άλλοι ενήλικες, εκτός από τους γονείς και το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία χρειάζεται να απομακρυνθούν από το οικείο και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς να έχουν πάντα αυτή την ετοιμότητα και να συναναστραφούν με άτομα άγνωστα, τόσο ενήλικες όσο και παιδιά, με ότι δυσκολίες μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή. Θεωρώντας ότι όσο πιο νωρίς ξεκινά η πρόληψη τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι το Κέντρο Πρόληψης διοργανώνει βιωματικά σεμινάρια για το προσωπικό (εκπαιδευτικό και βοηθητικό) που εργάζεται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με στόχο να υλοποιηθούν στη συνέχεια από κοινού παρεμβάσεις που θα απευθύνονται στα παιδιά. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ανάδειξη και η καλλιέργεια των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, η οποία θα συνεισφέρει στην πιο ήπια προσαρμογή τους, αλλά και στην γενικότερη ενδυνάμωσή τους. Λόγω της ηλικιακής και αναπτυξιακής φάσης των παιδιών, όπου κυριαρχεί ο συμβολισμός, χρησιμοποιούνται παραμύθια και παιχνίδια μέσω των οποίων επεξεργάζονται θέματα όπως η φιλία, η διαφορετικότητα, τα συναισθήματα κ.ά.
Υλοποιημένα εργαστήρια:
* Νοέμβριος 2008, Κιλκίς Συμμετείχαν παιδαγωγοί και βοηθητικό προσωπικό (συνολικά 38 άτομα) από τους τέσσερις βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κιλκίς. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 14 ώρες και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2009 και οι συναντήσεις γίνονταν στον Α΄ παιδικό σταθμό. Θεματολογία: προσαρμογή προσέγγιση νηπίων, επικοινωνία, συναισθήματα, επιθετικότητα, όρια, απομόνωση, κακοποίηση και συνεργασία με την οικογένεια.

Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ
Το Κέντρο Πρόληψης διοργανώνει και υλοποιεί βιωματικές εκπαιδεύσεις στους σπουδαστές και μαθητές των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ. όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται με τη συνεργασία της διεύθυνσης σε ώρες του σχολικού προγράμματος και αφορούν θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (επικοινωνία, συναισθήματα, αυτοεκτίμηση, διαπροσωπικές σχέσεις, λήψη αποφάσεων κ.ά.).

Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών
Η πρόληψη της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση όλων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελμάτων. Η πρόληψη έρχεται να ενισχύσει μια νέα μορφή σχέσης ανάμεσα στο άτομο, τον εαυτό του και τα σημαντικά κοινωνικά συστήματα, μέσα στα οποία κινείται, που τα διαμορφώνει και διαμορφώνεται από αυτά. Οι επαγγελματίες υγείας έρχονται καθημερινά σε επαφή με τη ζωή, το θάνατο και τον ανθρώπινο πόνο σε όλες του τις μορφές και καλούνται να αντέξουν ως άτομα αλλά και να ανταποκριθούν επαρκώς στο νοσηλευτικό τους έργο. Για αυτό το Κέντρο πρόληψης διοργανώνει και υλοποιεί βιωματικές εκπαιδεύσεις που απευθύνονται στους φοιτητές της σχολής νοσοκόμων. Γενικός στόχος της παρέμβασης είναι η εκπαίδευση στις βασικές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, ώστε να προετοιμαστούν για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και αλλαγές των υπηρεσιών υγείας στις οποίες καλούνται να εργαστούν. Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι φιλοσοφία της πρόληψης, προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, εξαρτήσεις, αυτοεκτίμηση, επικοινωνία, συναισθήματα, παρέμβαση σε κρίση, πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης.

Aστυνομικοί
Ο αστυνομικός ως επαγγελματίας εμπλέκεται σε πολλά συστήματα εξουσίας με το ρόλο του εφαρμοστή του νόμου μέσω της καταστολής, αλλά παράλληλα και ο ίδιος είναι εκτελεστικό όργανο και άνθρωπος. Έτσι μέσα στην επαγγελματική του καθημερινότητα πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπος με την ανθρώπινη διάσταση της χρήσης ουσιών. Είναι αυτός, που συλλαμβάνει τον χρήστη και εμπλέκεται σε νόμιμα οργανωμένα συστήματα (δικαστική εξουσία, ιεραρχία στην αστυνομία, οικογένεια) αλλά και σε παράνομα οργανωμένα συστήματα (χρήστες, έμποροι, διακινητές).
Ο επαγγελματισμός πολλές φορές πνίγει τα όποια συναισθήματα δημιουργούνται (θετικά και αρνητικά) κατά την εκτέλεση της εργασίας του και αυτό μπορεί να τον κάνει ευάλωτο και στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική του ζωή. Είναι σημαντικό να δίνεται διέξοδος στους αστυνομικούς να εκφράζονται σε ένα χώρο εκτός εργασίας και να μιλούν για όλα όσα τους απασχολούν. Για αυτούς τους λόγους το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς διοργανώνει κάθε χρόνο και υλοποιεί στο χώρο του Κέντρου βιωματικά εργαστήρια για αστυνομικούς.
Υλοποιημένα εργαστήρια:
* «Ο Αστυνομικός Σύμμαχος στην Πρόληψη»
Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι η ακόλουθη: Πρόληψη και φιλοσοφία, Εξαρτησιογόνες ουσίες και αιτιολογία εξάρτησης, Ψυχική Υγεία: επικοινωνία, έκφραση συναισθημάτων, κατανόηση επιρροών, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, προσωπικότητα χρήστη – στάδια εξάρτησης – θεραπεία, διαχείριση περιστατικού με χρήστη, ο αστυνομικός ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος.
– Νοέμβριος 2005, Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες, τριήμερη βιωματική εκπαίδευση.
– Νοέμβριος 2006, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες, διήμερη βιωματική εκπαίδευση (διάρκειας 6 ωρών), απευθυνόταν σε συνοριοφύλακες.
– Απρίλιος 2008, Κιλκίς, 14 συμμετέχοντες, διήμερη βιωματική εκπαίδευση (διάρκειας 10 ωρών), απευθυνόταν σε συνοριοφύλακες.
* «Εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο με θέμα την αντιμετώπιση της επιθετικότητας»
Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» στα πλαίσια της συνεργασίας με την Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς πραγματοποίησε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο (10 & 11 Μαρτίου 2009) με θέμα την αντιμετώπιση της επιθετικότητας. Το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε ως αίτημα από προηγούμενες βιωματικές ομάδες. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που στοχεύει στην κατανόηση και αντιμετώπιση της επιθετικότητας, όπως αυτή βιώνεται μέσα στον εργασιακό χώρο, αλλά και έξω από αυτό. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης να εκφράσουν τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους και να συζητήσουν σε ομαδικό επίπεδο πιθανούς τρόπους διαχείρισης αυτών.
Το βιωματικό εργαστήρι διάρκειας 8 ωρών παρακολούθησαν 10 αστυνομικοί και συνοριοφύλακες.
* «Ο Επαγγελματίας συναντά τον Άνθρωπο»
Πρόκειται για ένα σεμινάριο που στοχεύει στη διερεύνηση των δυσκολιών και των συναισθημάτων των αστυνομικών, τα οποία προκύπτουν από τα στερεότυπα και τις προσδοκίες των άλλων απέναντί τους καθώς και στην υποστήριξή τους ως επαγγελματίες του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου αλλά και ως άνθρωποι. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης να μοιραστούν ανησυχίες, δυσκολίες και προβληματισμούς της καθημερινότητάς τους και να διερευνήσουν διαστάσεις του ρόλου τους. Το βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς, στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2011 και το παρακολούθησαν 11 αστυνομικοί.

Ένοπλες Δυνάμεις
Οι νέοι που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν νέο τρόπο ζωής, όπου κυριαρχεί η ιδιαίτερη λογική της πειθαρχίας, της ιεραρχίας και της κοινοβιακής ζωής σε στρατόπεδο. Ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους βρίσκονται μακριά από την οικογένειά τους και τους φίλους τους και είναι αρκετά επιρρεπείς στη χρήση και στον πειραματισμό με ουσίες. Σε αυτή την περίοδο της ζωής τους οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε υψηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά. Το Κέντρο Πρόληψης έχει υλοποιήσει τις εξής δράσεις σε συνεργασία με τον Ελληνικό Στρατό:
* Βιωματική ομάδα στρατιωτικών στην Ταξιαρχία Αξιούπολης, στην οποία συμμετείχαν 8 βαθμοφόροι.
* Συναντήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με την ηγεσία του στρατού στο νομό Κιλκίς.
* Διάθεση έντυπου υλικού και αφισών του Κέντρου Πρόληψης σε όλα τα στρατόπεδα του νομού Κιλκίς.
* Διαλέξεις στο στρατόπεδο Καμπάνη προς τους νεοσύλλεκτους με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους για θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών.