Παιδιά

Στη σημερινή εποχή τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν σε έναν κόσμο πολυσύνθετο, ο οποίος διαρκώς μεταβάλλεται. Έρχονται αντιμέτωπα με μεγάλες κι έντονες προκλήσεις, ενώ η δημιουργία συνεχώς νέων αναγκών προκαλεί σύγχυση. Η σύγχυση αυτή ενισχύεται τόσο από τις αλλαγές που βιώνει η σύγχρονη ελληνική οικογένεια (αλλαγές στους παραδοσιακούς ρόλους, αύξηση διαζυγίων, νέες μορφές οικογένειας, κλπ.) όσο και από την έλλειψη αξιών και σταθερών σημείων αναφοράς, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποπροσανατολίζονται. Για αυτούς τους λόγους η ενδυνάμωση της προσωπικότητας των παιδιών καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία. Άλλωστε, η φιλοσοφία της πρόληψης των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική όταν ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες όπου τα παιδιά υιοθετούν συμπεριφορές και ξεκινούν να οικοδομούν αξίες και στάσεις ζωής. Σκοπός των προληπτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται για τα παιδιά είναι η ανάδειξη και ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, όπως η αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, η συνεργασία, η έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, η λήψη υπεύθυνων επιλογών, η προστασία του εαυτού, η ανάπτυξη αντιστάσεων σε αρνητικές επιρροές. Είναι σημαντικό να ενισχύονται τέτοια στοιχεία της προσωπικότητας των παιδιών, ώστε τα ίδια να είναι σε θέση να ξεπερνάνε δύσκολες καταστάσεις, αποφεύγοντας αρνητικές συμπεριφορές ή άλλες συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της σωματικής, συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Το Κέντρο Πρόληψης υλοποιεί βιωματικά εργαστήρια για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας εντός, αλλά και εκτός σχολικών μονάδων. Στις παρεμβάσεις αυτές χρησιμοποιούνται παιχνίδια, παραμύθια, ζωγραφική, δραματοποίηση κ.ά. Επίσης, υλοποιούνται βραχείες παρεμβάσεις με ποικίλη θεματολογία οι οποίες προκύπτουν από αντίστοιχα αιτήματα της ευρύτερης κοινότητας ή των σχολικών μονάδων.

* Παρεμβάσεις εκτός σχολικής κοινότητας
«Νιώθω, νοιάζομαι, γελώ… στη ζωή μου προχωρώ»
Bιωματικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 4 – 5 χρονών, 8 μονόωρων συναντήσεων. Στόχο έχει την εξοικείωση των παιδιών με την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα που διαπραγματεύεται είναι: χαρά,  λύπη, φόβο, θυμό, ζήλια και ανυπομονησία. Χρησιμοποιείται το βιωματικό παιχνίδι, η προβολή κινουμένων σχεδίων, η αφήγηση παραμυθιών, η ζωγραφική και η μουσική.

«Νοιώθω, νοιάζομαι, γελώ… στη ζωή μου προχωρώ»
Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ” σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη “Δημήτριος Ε. Οικονόμου” Αξιούπολης διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών με τίτλο Νιώθω, νοιάζομαι, γελώ… στη ζωή μου προχωρώ. Στο εργαστήρι χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, την αφήγηση, τη ζωγραφική και τη μουσική τα παιδιά κάνουν νέες γνωριμίες, συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες και έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τέσσερα βασικά συναισθήματα τη χαρά, τη λύπη, το θυμό και το φόβο με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Το εργαστήρι ολοκληρώθηκε σε 5 συναντήσεις, διάρκειας μιάμισης ώρας στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αξιούπολης το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012.
«Παραμυθοπαιχνιδίσματα»
Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ” σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη “Δημήτριος Ε. Οικονόμου” Αξιούπολης διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 4-7 ετών με τίτλο Παραμυθοπαιχνιδίσματα. Μέσα από την αφήγηση, το παιχνίδι, τη ζωγραφική και τη δραματοποίηση δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα, να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους και να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκε το υλικό πρόληψης «Παραμύθι χωρίς Σύνορα» του Κέντρου Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Υγείας ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αξιούπολης τον Οκτώβριο του 2011.
«Παραμυθοχριστουγεννιάτικες αφηγήσεις»
Πολύκαστρο 15 και 16 Δεκεμβρίου 2011.
Σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυκάστρου πραγματοποιήθηκαν δίωρες αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών και παιχνίδι για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

* Παρεμβάσεις εντός σχολικής κοινότητας
Ύστερα από αιτήματα των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς έχουν πραγματοποιηθεί βραχείες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις που απευθύνονταν στους μαθητές και ήταν προσαρμοσμένες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ανάγκες μελών σχολικής κοινότητας, ηλικία παιδιών, μέγεθος τάξης, διαθέσιμες ώρες) του κάθε σχολείου ή της τάξης. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που μας απασχόλησαν: « Εγώ και οι άλλοι», «Τα δικαιώματά μου, οι υποχρεώσεις μου», «Την εξάρτηση γνωρίζω… Το τσιγάρο δεν αρχίζω», «Συνεργασία σε ομάδες», «Ενδοσχολική βία», «Εξαρτήσεις».