Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος:
Δημήτριος Τσαντάκης,
εκπρόσωπος του Δήμου Κιλκίς

Αντιπρόεδρος:
Ιωάννης Αλίρης,
εκπρόσωπος του Δήμου Παιονίας

Γραμματέας:
Μιχαηλία Καραμισάκη,
εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Μέλη:
Παρθένα Διαμαντίδου,
εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Ιωάννης Λιναρδάκης,
εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Κωνσταντίνος Λιάρας,
εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς

Έφη Τζούρα,
εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου Πρόληψης