Γονείς –Ενήλικες

Οι γονείς βρίσκονται πιο κοντά στο παιδί από οποιονδήποτε άλλο! Ο ρόλος τους στην πρόληψη είναι αναμφίβολα σπουδαίος. Στόχος μας είναι η ενίσχυση και αναδόμηση του γονεϊκού ρόλου και η υποστήριξη τους στο ρόλο του ενήλικα μέσα στην οικογένεια.

Βιωματικά εργαστήρια γονέων- ενηλίκων

«Επικοινωνία στην Οικογένεια»
Στο συγκεκριμένο εργαστήρι χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Επικοινωνία στην οικογένεια» που αποτελείται από τις εξής θεματικές: εισαγωγή στην ομάδα, εξαρτήσεις και πρόληψη, επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, εξαρτήσεις και ανάγκη για επικοινωνία στους ενήλικες, οι ανάγκες των παιδιών, οι ανάγκες των γονιών, αυτοεκτίμηση, συναισθήματα, ο ρόλος των γονιών, οι συγκρούσεις στην οικογένεια, η χρήση ουσιών και η πίεση των συνομηλίκων. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης κι ασφάλειας να μοιραστούν τις αγωνίες, τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες τους.
Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Ιανουάριος 2003, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2003, Ευρωπός, 11 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2003, Γαλλικός, 12 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2004, Αξιούπολη, 19 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2004, Ν. Σάντα (γονείς του δημοτικού), 9 συμμετέχοντες
 • Οκτώβριος 2005, Κιλκίς, 10 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2006, Κιλκίς, 11 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2004, 6ο Δημοτικό Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Δεκέμβριος 2004, 7ο Δημοτικό Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Νοέμβριος 2006, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2007,Κιλκίς, 21συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2008, Κιλκίς (8ο Δημοτικό), 17 συμμετέχοντες
 • Νοέμβριος 2008, Ευρωπός, 23 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2009, Κιλκίς, 20 συμμετέχοντες
 • Φεβρουάριος 2010, Κιλκίς, 16 συμμετέχοντες
 • Μάιος 2012, Κιλκίς, 15 συμμετέχοντες

«Συναισθήματα: ένας μυστικός κόσμος μέσα μας πηγή ενέργειας»
Ο γενικός στόχος της παρέμβασης είναι η εκπαίδευση στην αναγνώριση, έκφραση και θετική αξιοποίηση των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα είναι παράγωγα του ανθρώπινου οργανισμού, συνυφασμένα με όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και πολύ σημαντικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η δύναμη των συναισθημάτων είναι ότι πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και αυτό είναι κάτι που αγνοείται ή παραβλέπεται αρκετά συχνά. Για να μπορέσει επομένως ο άνθρωπος να ανακαλύψει το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του εσωτερικού του εαυτού χρειάζεται να αποκτήσει δεξιότητες αναγνώρισης, διαχείρισης και έκφρασης των συναισθημάτων. Έτσι, θα έρθει σε επαφή με τον μυστικό κόσμο των συναισθημάτων, από όπου πηγάζει η ενέργεια που τον ωθεί να προχωρήσει στη ζωή, να εξελιχθεί, να βελτιωθεί, να πετύχει και να ευτυχήσει. Το εργαστήρι ολοκληρώνεται σε έξι δίωρες συναντήσεις και τα συναισθήματα που διαπραγματεύεται είναι θυμός, φόβος-απώλεια, αγάπη- ζήλεια.

                               

Υλοποιημένα εργαστήρια:

 • Μάιος 2010, Κιλκίς, 32 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος 2011, Κιλκίς, 17 συμμετέχοντες
 • Μάρτιος 2011, Πολύκαστρο, 26 συμμετέχοντες
 • Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, Κιλκίς, 18 συμμετέχοντες