Δραστηριότητα

Οι παρεμβάσεις του κέντρου πρόληψης απευθύνονται σε όλα τα υποσυστήματα, τις μικρές και μεγάλες ομάδες της κοινωνίας, την οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά κι έχουν τελικό αποδέκτη τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους. Υλοποιούνται βραχείες παρεμβάσεις ενημερωτικού χαρακτήρα κι ευαισθητοποίησης και μακροχρόνιες δράσεις με τη μορφή εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Ο τρόπος που δουλεύουμε βασίζεται στην ομαδική, βιωματική μάθηση. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.