Ολοκλήρωση του βιωματικού εργαστηρίου για γονείς στον Ευρωπό

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στον Ευρωπό το βιωματικό εργαστήρι για γονείς με τίτλο: «Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών», διάρκειας 8 ωρών. Το εργαστήρι υλοποιήθηκε ύστερα από σχετικό ενδιαφέρον του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις. Στόχος του εργαστηρίου ήταν οι γονείς να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν την πρόληψη των εξαρτήσεων και να κατανοήσουν το δικό τους ρόλο στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών τους. Μέσα από μεθόδους αλληλεπίδρασης είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια της εξάρτησης και της ψυχοκοινωνικής υγείας, να προβληματιστούν για τις δικές τους εξαρτητικές συμπεριφορές και να μοιραστούν συναισθήματα, σκέψεις, απόψεις κι εμπειρίες σχετικά με την επικοινωνία, τα όρια, την έκφραση των συναισθημάτων και τη διαχείριση των συγκρούσεων. Στο εργαστήρι συμμετείχαν σταθερά 8 γονείς. Στο τέλος του εργαστηρίου μας είπαν ότι ένιωσαν πολύ καλά, ότι οι αρχικές τους προσδοκίες εκπληρώθηκαν αρκετά, αλλά ότι οι συναντήσεις ήταν λίγες.