Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων σε μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ», στα πλαίσια της συνεργασίας του με το 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς θα υλοποιήσει πρόγραμμα εξοικείωσης με το άγχος με τον τίτλο: «Όλα, αλλιώς«, στα 5 τμήματα της  Γ΄ Τάξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 δίωρες συναντήσεις για κάθε τμήμα της Γ΄ Τάξης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να συμβάλλει στη συναισθηματική ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση των εφήβων, να καλλιεργεί την προαγωγή της ψυχικής υγείας και να διδάσκει σε εφήβους/ες βασικές δεξιότητες, όπως αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, αυτοέλεγχο, ικανότητες αλληλεπίδρασης και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Στόχος  του είναι η κατανόηση της διεργασίας του άγχους, η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους και η εφαρμογή και γενίκευση των μαθημένων αυτών δεξιοτήτων. Η απόκτηση δεξιοτήτων συνδέεται με την ενίσχυση των χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αγχογόνων καταστάσεων (π.χ. αυτοέλεγχος, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, οργάνωση χρόνου), καθώς και με τη βελτίωση των δυσλειτουργικών στοιχείων (π.χ. δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, σωματική ένταση, αναβλητικότητα). Το πρόγραμμα συντελείται  μέσα στο θετικό και ενθαρρυντικό πλαίσιο της ομάδας, όπου οι έφηβοι/ες μαθαίνουν αφενός να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις ατομικές και προσωπικές τους διαφορές και αφετέρου να υποστηρίζονται  και να βοηθούνται μεταξύ τους στη διαχείριση των ανησυχιών τους. Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.