Επιστροφή στα σχολεία: στήριξη της σχολικής κοινότητας

Με την επιστροφή στα Δημοτικά Σχολεία εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, καλούνται να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα και εμπειρίες. Να αναθεωρήσουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτή η διαδικασία σίγουρα εμπεριέχει ανησυχίες και δυσκολίες. Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» παραμένει δίπλα στη σχολική κοινότητα και σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε να απευθύνεστε σε μας, εφόσον χρειάζεστε στήριξη και βοήθεια είτε τηλεφωνικά (2341075311) είτε ηλεκτρονικά (e-mail nireas@kpnireas.gr και facebook/inbox). Σας προσκαλούμε να αντιμετωπίσετε με αισιοδοξία την κατάσταση, να εστιάσετε στα θετικά και να αναλογιστείτε τις δυνατότητες που μπορούν να  αναδειχθούν μέσα από αυτήν. Τέλος, στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα υλικό, εκπαιδευτικό υλικό http://www.kpnireas.gr/?page_id=167 μπορείτε να βρείτε έντυπα και υλικά που έχουν δημιουργηθεί από άλλους φορείς σχετικά με τον κορωνοϊό, αλλά και την επιστροφή στο σχολείο. Ευχόμαστε αυτή η περίοδος να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε σταδιακά να ξαναγίνει το σχολείο τόπος ασφάλειας, δημιουργικότητας και  σύνδεσης.