Βίντεο για τη σωστή χρήση της μάσκας

Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. Βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του στην κοινότητα περιλαμβάνουν:

  • φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρα),
  • χρήση προστατευτικής μάσκας,
  • σωστή υγιεινή χεριών,
  • απολύμανση επιφανειών,
  • καλό αερισμό και
  • έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους, καθώς και άμεση ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Αναφορικά με τη χρήση προστατευτικής μάσκας όταν αυτή χρησιμοποιείται  οδηγεί σε μείωση του βαθμού μετάδοσης. Είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότητα  χρήσης της μάσκας η σωστή εφαρμογή της και για αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας δημιούργησε σχετικό οπτικοακουστικό ενημερωτικό υλικό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας, όπως η φυσική απόσταση (πάνω από 1,5 μέτρο), η αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για το βήχα ή το φτέρνισμα), η υγιεινή των χεριών και η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο (διαθέσιμο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) αναφορικά με τη σωστή χρήση της μάσκας: