Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο διερεύνησης αναγκών του Κέντρου Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» και γίνετε υποστηρικτές της πρόληψης των εξαρτήσεων

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής Της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» λειτουργεί από το 2002 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και παρέχει ενδυνάμωση ομαδική κι ατομική, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση για θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και εκπαίδευση σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Με αφορμή τον νέο πενταετή προγραμματισμό των δράσεων μας απευθυνόμαστε σε σας, προκειμένου να αφουγκραστούμε τις ανάγκες σας και με βάση αυτές να σχεδιάσουμε τις παρεμβάσεις μας. Οι παρεμβάσεις πρόληψης για να είναι ποιοτικές κι αποτελεσματικές πρωτίστως χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να γίνετε υποστηρικτές μας, πρώτον συμπληρώνοντας ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης αναγκών. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο πολύ σύντομο, σε ηλεκτρονική μορφή. Δεύτερον, ενεργοποιώντας-ευαισθητοποιώντας  κι άλλα μέλη των ομάδων στις οποίες συμμετέχετε (είτε πρόκειται για την οικογένεια, την εργασία, είτε για συλλόγους, αθλητικές ομάδες κ.λ.π.) να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Η συμβολή σας είναι πολύτιμη και σημαντική για να βελτιώσουμε τις παρεμβάσεις πρόληψης που παρέχουμε σε σας. Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται: α) σε εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε σχολικής βαθμίδας που εργάζονται σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και β) σε γονείς ή ενήλικες που είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παρακάτω δίνονται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή και το χρόνο σας.

Εάν είστε εκπαιδευτικός οποιασδήποτε σχολικής βαθμίδας κι εργάζεστε σε σχολική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς πατήστε παρακάτω: https://forms.gle/t48coxA4F3NjnBHx8

Εάν είστε γονιός ή ενήλικας και κατοικείτε στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς πατήστε παρακάτω: https://forms.gle/bMAaVEWTzMjgcnKi7