Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων σε εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» ύστερα από αίτημα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού πραγματοποίησε βραχείες παρεμβάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν το μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο διαδικτυακά και τα θέματα που αφορούσαν ήταν: «Βελτιώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών στη σχολική κοινότητα» και «Καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση στη σχολική κοινότητα».