Επιστημονικό προσωπικό

Έφη Τζούρα,
Ψυχίατρος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη tzoura@kpnireas.gr

Κώστας Μάρκου,
Phd Κοινωνιολόγος

Μαρία Χατζηγεωργιάδου,
Msc Ψυχολόγος
chatzigeorgiadou@kpnireas.gr

Ευφροσύνη Γεωργακοπούλου,
Ψυχολόγος
georgakopoulou@kpnireas.gr

Κατερίνα Λεκίδου,
Ψυχολόγος, Γραμματειακή υποστήριξη
lekidou@kpnireas.gr