Ολοκλήρωση διαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 4 Απριλίου το διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Βαπτιστή, με τίτλο: «Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ως πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης». Το εργαστήριο ήταν συνολικής διάρκειας 20 ωρών και υλοποιήθηκε σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις, με τη συμμετοχή Περισσότερα…

Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης σε μαθητές/-τριες του Δημοτικού Σχολείου Χέρσου

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Χέρσου ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου και πραγματοποίησε βραχεία παρέμβαση σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης με θέμα την «Πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού». Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 14 και 28 Μαρτίου 2022 για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη αντίστοιχα στο χώρο Περισσότερα…

Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης σε μαθητές/-τριες του Δημοτικού Σχολείου Π. Αγιονερίου

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Π. Αγιονερίου και πραγματοποίησε βραχεία παρέμβαση σε μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ τάξης ύστερα από πρόσκληση της εκπαιδευτικού που υλοποιεί σχετικό πρόγραμμα για τη βελτίωση του κλίματος της τάξης. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 στο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές/-τριες της τάξης συμμετείχαν στο Περισσότερα…

Υλοποίηση βραχείας παρέμβασης για εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» απαντώντας σε αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Σ. Σ. Μουριών σχεδίασε κι υλοποίησε βραχεία παρέμβαση στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 κι είχε τη μορφή ομαδικής βιωματικής εκπαίδευσης. Το θέμα ήταν «Η επίλυση των συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του Περισσότερα…

Υλοποίηση βραχείων παρεμβάσεων για γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Γυναικοκάστρου

Το Κέντρο Πρόληψης «ΝΗΡΕΑΣ» πραγματοποίησε βραχείες παρεμβάσεις στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Γυναικοκάστρου. Η δράση σχεδιάστηκε ύστερα από αίτημα της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου. Υλοποιήθηκαν δυο διαδικτυακές συναντήσεις με τους γονείς που είχαν τη μορφή ομιλίας-συζήτησης το μήνα Ιανουάριο και Μάρτιο αντίστοιχα. Η θεματολογία ήταν: «Ξεπερνώντας τα όρια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη» και «Μιλάμε με Περισσότερα…